Історія лікарні

На початку ХХ ст. на Буковині  засновуються ще дві лікарні: Вижницька та Сторожинецька.  Вижницька лікарня на 50 лікарняних ліжок споруджена в 1907 – 1911 роках на кошти, виділені адміністрацією  Буковини. У ній працювали двоє лікарів, один фельдшер і одна акушерка. Головним лікарем був Казимір Пан.

  У ті ж роки за  подібним проектом зводиться  лікарня і в Сторожинці. Вона теж була розрахована на 50 ліжок. З 1912 року її очолив Ромуальд Бешлей, а допомагав йому лікар Альфред Манц.

   Історія Сторожинецької лікарні розпочалася у 1905 році, коли за ініціативою громади м.Сторожинець  Буковинським ландстагом було прийнято рішення на спорудження окружної лікарні  у м.Сторожинець.

Рішення було погоджено з цісарем Францом –Йосифом,  та  до Відня був направлений доктор медицини Ромуальд Кешман, як кандидат на посаду директора лікарні.  Ромуальд Кешман пройшов процедуру затвердження.

З 1905 по 1907 рр. було оформлено документацію на будівництво лікарні,  а Янг Фон Флондор( дідич  Сторожинця)  придбав землю для будівництва та сільгосп  угіддя  для  утримання  лікарні.

21 вересня 1907 року у Відні було затверджено статут лікарні, а на посаду головного лікаря призначено Ромуальда Кешмана, який очолював лікарню до 1939р.

Подальшого розвитку набула лікарня у 1956-1984рр., коли колектив очолив В.К.Потоп. за час керівництва якого було відкрито травматологічне,неврологічне. ЛОР відділення, сформувалась   плеяда високваліфікованих  спеціалістів.

З 1984  по  1992 роки  посаду головного лікаря обіймав В.М.Мігайчук.

З 1992 року колектив очолив заслужений лікар України, лауреат премії ім.В.Залозецького М.Д.Плегуца.

Плегуца М.Д. за  час керівництва сформував сильний колектив однодумців, професіоналів високого класу.

Заступники головного лікаря – А.О.Євдокименко, О.Ф.Войцеховський,М.В.Дідух,В.Д.Шпілей, О.І.Мельничук  зробили  значний внесок у становлення сімейної медицини та покращення медичного обслуговування населення району.

Під керівництвом адміністрації  центральної районної лікарні сформовано високопрофесійний  склад завідувачів відділень  та  структурних  підрозділів.

Лікарня акредитована на  вищу  категор і ю,найвищу оцінку отримала  лабораторна служба. Медичні заклади оснащено відповідною апаратурою та обладнанням, що дає можливість  на достатньому рівні  проводити    лікувально  -діагностичний  процес.

Упродовж  багатьох   років  відсутня  післяопераційна   летальність.

Керівники  структурних  підрозділів  є  авторами  цілої  низки  раціоналізаторських  пропозицій  та  винаходів.  У  практику  охорони  здоров’я  введено  новітні  досягнення  медицини.

Упродовж  останніх років по  Сторожинеччині  реаліується  проект  з  реорганізації  системи  охорони  здоров’я.   Запропоновано  нову  модель  реорганізації системи охорони здоров’я  сільської  мережі ( медпункт   сімейного лікаря), що  отримала  схвалення  Міністерства охорони  здоров’я,  як  економічно  обгрунтована та  замінює  обслуговування з  рівня  фельдшера  на  рівень лікаря, наближуючи  лікарську допомогу  до   сільського  мешканця.  Модель  рекомендовано  до  впровадження  в  усіх  регіонах  України.

В 1998 році започатковано регіональну  страхову  медицину-  «Лікарняну касу».  Кошти каси  дають  можливість надавати  її  членам  всі  види  стаціонарної  допомоги за  рахунок  накопиченого фонду.

Наявна апаратура  дає  можливість  на  високому  рівні  проводити антенатальну  діагностику  плоду, можливості  пологового  та  дитячого  відділення ( сумісне  перебування  матері  та  дитини,  присутність родичів при  пологах, окремі палати для  матері  та  дитини) дало  підстави  у  2006 році  визнати  Сторожинецьку ЦРЛ  лікарнею  добролзичливого  ставлення    до  дитини.

Соціальним захистом  медпрацівників   опікується    профспілковий  комітет,  який  протягом  багатьох  років  очолює  М.П.Багрій.

Під  керівництвом  заступника головного лікаря з  питань  медсестринства,  лауреата премії ім.Софії Окуневської  В.М.Токарюк  набула  подальшого розвитку  сестринська  справа.  впроваджуються  нові  технології  догляду  за  хворими.

Досягнення  сторожинецьких   медиків  відображені  у  всеукраїнських  бібліографічних виданнях «Україна  медична», 2004р.  та  «Події  та  особистості  ХХІ століття», 2007рік.

Завжди  з  повагою  і  шаною тут  згадують  тих. хто  стояв  у  витоків  лікарні  –  А.В.Бурденюк, М.І.Рожко, О.С.Поляков,О.Г.Куперман,С.А.Авербух, П.А.Поліщук, В.М.Самаріна, .Б.Беркович,О.М. Железницька, Н.І.Софригіна, Г.І.Кулік.

З 2018 року колектив очолив лауреат премії ім. В.Залозецького – Войцеховський О.Ф.