Інформація щодо переліку медичних записів, за якими було виявлено невідповідності

Доброго дня!

Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) висловлює вам свою повагу та, в доповнення до листів від 10.09.2021 №19621/6-19-21, від 22.09.2021 №20491/6-19-21 та від 08.10.2021 №21929/6-19-21, повідомляє таке.

НСЗУ врахувала зауваження та пропозиції, що надійшли від надавачів медичних послуг, та, з урахуванням змін та коригувань, що були здійснені надавачами протягом вересня-жовтня 2021 року, здійснила повторну звірку повноти та достовірності інформації, що внесена у звіти про медичні послуги за договорами за квітень – вересень 2021 року, за оновленим алгоритмом.

Надсилаємо результати такої звірки, з урахуванням змін та коригувань, що були здійснені надавачами протягом вересня-жовтня 2021 року у додатку до цього листа.

Просимо перевірити надану інформацію про виявлені невідповідності щодо медичних записів в ЕСОЗ (закладка “Виявлені невідповідності”) та інформацію про виявлені медичні записи які можуть бути ідентифіковані як потенційні дублі (закладка “Потенційні дублі”) та, у разі необхідності, внести зміни до ЕСОЗ, зокрема, здійснити видалення тих медичних записів, що можуть бути однозначно ідентифіковані як дублі та помилки введення інформації.

З урахуванням пропозицій надавачів медичних послуг про продовження терміну, наданого на виправлення виявлених НСЗУ невідповідностей, кінцевим терміном внесення виправлень вважати 31 жовтня 2021 року.

Після закінчення терміну, відведеного надавачам для внесення змін до ЕСОЗ, НСЗУ буде здійснено остаточний аналіз медичних записів за вищезазначеними напрямами, та усі невідповідності будуть включені до перерахунків за звітами надавачів медичних послуг за жовтень 2021 року.

У разі необхідності отримання додаткових роз’яснень, просимо звертатись до працівників відповідного Міжрегіонального департаменту НСЗУ: Лілія Жаботинська +38 098 634-4864

 

 

 

 

 

02005869_verification_25_10_2021 Лист НСЗУ від 25 жовтня 2021 року №23487_6-19-21