Травматологічне

Свій «творчий» шлях травматологи району починали у складі хірургічного відділення ( 15 ліжок). Першим травматологом  і засновником травматології у районі був Бурденюк Анатолій Васильович.

У зв’язку з розвитком виробництва, сільського господарства та транспорту збільшився травматизм серед населення району і постала необхідність у розширенні штату травматологів. Так  у колективі з’явились гарні лікарі – Попович Юліан Орестович та Кваснюк Іван Дмитрович.

Самостійне існування відділення розпочинається у 1983 році, коли його відокремлено від складу хірургії. Завідувачем відділення було призначено Бурденюка А.В. Лікарі-ординатори Попович Ю.О., Кваснюк І.Д. Старша медична сестра – Богатирець М.М., а потім Бута А.І.

Відділення поступово розширювалось; так у 1998 нараховувало 35 ліжок, а у 2006 році у зв’язку з виробничою необхідністю відділення розширено до 40 ліжок.

У 1998 році у колектив влився ще один лікар – Войцеховський Олександр Францович.

З 2006 року завідування відділенням перейняв на себе Попович Ю.О. На сьогоднішній день відділенням завідує лікар-травматолог Плегуца Ігор Матвійович. Лікарями-ординаторами є  Войцеховський О.Ф.,Попович Ю.О. Старша медична сестра Зеленюк Г.І.

Колектив відділення згуртований, досвідчений та нараховує 22 працівника. З них 3 лікаря, старша м/с, медичні сестри:Гаврилоє Є.І.,Фальоса І.М.,Козак Л.М.,Іфтемійчук М.І., Бура О.А., Лугініч М.Ю., Бучацька І.С.,Трачук О,М., молодші медичні сестри: Березовська В.Г., Гречка М.В., Фрунза В.М., Тимченко Н.І., Грезюк С.В., Біньовська Г.І., Кошарич Д.І., Сідак Т.М.

Колектив з року в рік виконує планові завдання, має найкращі показники оперативної активності серед районів області та користується заслуженим авторитетом серед населення району.

За час існування  відділення проліковано більше 28000 пацієнтів, яким проведено більше 9000 операцій.

Лікарі відділення є членами асоціації лікарів-травматологів України. Всі лікарі мають високий фаховий рівень: вищі категорії з ортопедії та травматології. Займаються науковою діяльністю – є авторами наукових статей, раціоналізаторських пропозицій, винаходів, які і використовують у своїй повсякденній діяльності.

Систематично підвищують  свою кваліфікацію на факультетах післядипломної освіти провідних ВНЗів країни, різноманітних лекціях, семінарах, з’їздах та конференціях. Впроваджують у практику новітні методи консервативного та оперативного лікування хворих.

Колектив  відділення   з оптимізмом дивиться у майбутнє і готовий для вирішення нових завдань які постануть перед службою.